Ansatte i Hjernetreningsprosjektet

Forskere ved St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus fikk i 2017 tildelt midler fra Norges Forskningsråd for å gjennomføre en studie der vi skal undersøke effekten av treningsmetoder ved ervervet hjerneskade. Her er en kort presentasjon av de som er med i studien.

Logoen til Hjernetrening. En hjerne som er inndelt med ulike fargefelter og tittelen HJERNETRENING under. Illustrasjonsbilde.

Ansatte St. Olavs hospital

Kari Ravndal Risnes

Portrettbilde Kari Risnes. Foto.

Overlege barnemedisin, Avdelingssjef BUK, St. Olavs hospital og Førsteamanuensis pediatri, IKOM, NTNU.

E-post: kari.risnes@stolav.no
Rolle i prosjektet: Prosjektleder ved St. Olavs hospital

Navn: Nina Bäcklund

Portrettbilde av Nina Backlund

Studiekoordinator, Forskningsavdelingen St. Olavs hospital

E-post: nina.backlund@stolav.no
Rolle i prosjektet: Studiekoordinator

NN

Ansatte Oslo Universitetssykehus

Jan Stubberud

Portrettbilde av Jan Stubberud. Foto

Nevropsykolog, Seksjon for nevrohabilitering-barn, Oslo Universitetssykehus og Førsteamanuensis II, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

E-post: jstu@lds.no
Rolle i prosjektet: Prosjektleder ved Oslo Universitetssykehus

Synne Johannesen

Portrettbilde av Synne Johannesen. Foto

Sykepleier, Barnemedisinsk poliklinikk og dagbehandling, Avdeling for barnemedisin og transplantasjon, Rikshospitalet

E-post:  syjohann@ous-hf.no
Rolle i prosjektet: Prosjektsykepleier