ALIS

Fra 1. mars 2017 er spesialisering i allmennmedisin obligatorisk for alle leger i allmennpraksis som ikke allerede er under veiledning for godkjenning som allmennlege eller har fått slik godkjenning fra Helsedirektoratet. Fra 1. mars 2019 gjelder nye regler for spesialistutdanning i allmennmediisin. Lege i spesialisering (LIS) skal vurderes etter oppnådde læringsmål. Læringsmålene definerer hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre etter endt læringsprosess. 

Læringsmålene er forskriftet i vedlegg II i spesialistforskriften (lovdata.no).

Kommunen skal være registrert som utdanningsvirksomhet og har ansvaret for at legen får løpende vurdering og dokumentasjon på oppnådde læringsmål. Utdanningsvirksomhetene har ansvar for å lage utdanningsplan for den aktuelle spesialitet og en individuell plan for den enkelte LIS for hele forløpet i spesialistutdanningen. Forskriften stiller tydelig krav til systematisk og tydelig veiledning og supervisjon, samt krav til fag- og veilederkompetansse.

Anbefalte læringsaktiviteter for ALIS

Fant du det du lette etter?