Administrasjonsavdelingens oppgaver

  • Sekretærfunksjon for direktørgruppen.
  • Møtesekretærfunksjon for styret, hovedledelsen og AMU.
  • Administrering av klagesaker, avviksregistrering og Norsk pasientskadeerstatning.
  • Opplæring av saksbehandlere i sak- og arkivsystemet ESA for alle brukerne ved St. Olavs Hospital.

Ansatte:

Anne Kari Steinsvik
Administrasjonssjef
Telefon:  906 75 233
Epost: ak.steinsvik@stolav.no

Vera Bergsaune
Administrasjonskonsulent
telefon 72 57 13 72 / 416 81 143
vera.bergsaune@stolav.no

Ingrid Tindvik
Administrasjonskonsulent
telefon 72 57 13 69 / 916 48 076
ingrid.anita.tindvik@stolav.no

Kirsten Aune
Administrasjonskonsulent
telefon 72 57 13 71 / 970 83 403
kirsten.aune@stolav.no

Nina Slind
Administrasjonskonsulent
telefon 72 57 13 70 / 970 95 276
nina.slind@stolav.no

Lillian Røstad
Arkivleder
telefon 99553996
lillian.rostad@stolav.no

Heidi Riise
Arkivar
telefon 41634061
heidi.riise@stolav.no

Nina Haugland
Arkivar
telefon 91642977
nina.haugland@stolav.no

Gro Merete Løkvoll
Arkivar
telefon 90721173
gro.merete.lokvoll@stolav.no

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.