Lærings- og mestringssenteret - KoRus

                                                 - for pårørende til rusmiddelavhengige

Om lærings- og mestringsenteret (LMS)

  • Skal bidra til å gi pårørende til rusavhengige kunnskap for å leve med situasjonen og mestre hverdagen.
  • Setter pårørendes behov på dagsorden
  • Tilbyr kurs, møter og andre aktiviteter som kan bidra til bedre mestring og dermed bedre livskvalitet.

Pårørende og brukere har kunnskap og erfaringer omkring det å leve med rusrelaterte problemer. Denne kunnskapen er viktig å dele med andre som har kommet i samme situasjon. Fagfolk og pårørende kan også lære av hverandre. Fagkunnskap og brukerkompetanse sidestilles derfor i vårt arbeid, og tilbudene til pårørende blir planlagt, gjennomført og evaluert i tett samarbeid mellom pårørende og fagfolk.

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ulike tilbud til pårørende i Trøndelag og Møre og Romsdal,  for eksempel temakvelder, kurs og gruppevirksomhet.

De ansatte i Lærings- og mestringssenteret har for øvrig god oversikt over hvor pårørende kan henvende seg for å få hjelp for sin egen del. For mer informasjon, kontakt oss per telefon, e-post eller kom på besøk

Hvem er pårørende?

Vi ønsker å gi et tilbud til alle som definerer seg selv som pårørende: Foreldre, barn, søsken, besteforeldre, venner, ektefelle, partnere.

Pasientrettighetsloven er gjeldende når pasienten er i behandling. (Pasienten oppgir hvem som er nærmeste pårørende.)  Vedkommende har da tilgang til informasjon og involvering i den grad pasienten ønsker det, basert på samtykket som er gitt. Pårørende har krav på generell informasjon om behandlingsstedet, uavhengig av pasientens samtykke.

Møtepunkt

Digitalt møte der pårørende og fagpersoner møtes til dialog. Møtepunkt arrangeres én gang i måneden og har et forhåndsdefinert tema hver gang.

Neste møtepunkt:
24. februar
7. april
5. mai
9. juni

Interesserte bes ta kontakt med Rita Rødseth på mail rita.irene.rodseth@stolav.no for påmelding. Påmeldte får tilsendt en møtelenke. 

ROM - Der pårørende, berørte og fagpersoner møtes

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende og fagpersoner innen følgende områder:

  • Psykisk helse
  • Rus
  • Tilrettelagte tjenester
  • Foreldre til ungdom i vanskelige livssituasjoner

Formålet med ROM er å kunne tilby best mulige tjenester og samarbeid med de som påvirkes av en utfordrende livssituasjon. ROM skal også være et godt sted å møte andre som er i lignende situasjoner.

På ROM kommer fagpersoner som ønsker å lytte, dele erfaringer og lære. Fagpersonene kommer fra ulike tjenestesteder. Hvert ROM varer fra klokken 17.30-20.00.  ROM er gratis. Enkel bevertning.

Påmelding ROM:

Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425

ROM – med barnet i fokus

Foruten ordinære ROM arrangerer vi også egne ROM med barnet i fokus. (Den gode samtalen med foreldre når (eks-)partner har rusproblem)

Påmelding ROM - med barnet i fokus:

Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425
Elisabeth Gjetøy: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no  Telefon: 482 96 831

 Sted: Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata)

ROM for ungdom og unge voksne 16-35 år
Vi har også et eget tilbud til ungdom og voksne som har foreldre, søsken eller andre i familien med utfordringer med rus eller psykisk helse.

Les mer om dette tilbudet her

Neste ROM for ungdom og unge voksne 16-35 år:
27.september: Å leve med det som ikke går over
25. oktober:  Selvfølelse – den indre kritiker
29. november: Når vi får familie selv – etablering og nye generasjoner
13. desember: Hvordan ivareta seg selv?
Tid: 17.30-20.00 

Sted: Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata)

Enkel bevertning. Kostnadsfritt

Påmelding og spørsmål:
Elisabeth Gjetøy: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no  Telefon: 482 96 831

Bålprat

 Vi går en tur i marka og finner en plass der vi kan tenne bål og prate. I naturen kommer vi oss bort fra maset og stresset vi ellers har rundt oss. Å tenne opp et bål, skaper en ramme for deling, men også en varmekilde som trekker oss sammen. 

Vi møtes ved Byåsen butikksenter. 

Onsdager fra 1730 – kl. 2000

Kontaktperson: Ann Mari Romul: ann-mari_romul@hotmail.com Telefon: 413 23 239

Walk and talk

Tilbud om støttesamtaler mens vi går tur i naturen. 

Kontakt: 
Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425
Elisabeth Gjetøy: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no  Telefon: 482 96 831
 
Møtested: Etter avtale

Kursserien TA TAK

TA TAK er en kursserie for alle som er pårørende til personer som sliter med sin psykiske helse eller med rusavhengighet. Kursene arrangeres i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Kontaktperson: Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425

Pårørendekurs

Dette er et kurs for deg som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler. Kurset er gratis og går over fire kvelder. Pårørendekurs arrangeres både fysisk og digitalt.


Sted: Lokalene til Lærings- og mestringssenteret i Schwachsgate 3, bygg B (like ved Prix i Klostergata)

Påmelding: 
Rita Rødseth: rita.irene.rodseth@stolav.no Telefon: 900 35 425
Elisabeth Gjetøy: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.no  Telefon: 482 96 831

Individuelle samtaler

Vi har tilbud om individuelle støtte- og veiledningssamtaler. Ingen henvisning nødvendig. Ta kontakt med en av våre ansatte.

Informasjonsmateriell

Barnespor (Samtaleverktøy når barn lever med rus og psykisk sykdom i familien) 
Helsenorges temaside om pårørende
Vi de pårørende – Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan
Pårørendeveilederen (Helsedirektoratet)

Ansatte

lena sørensen crop.jpg

Lena Sørensen
Seksjonsleder

Bakgrunn/Utdanning: Bachelor i sosialt arbeid (sosionom), og videreutdanning i Ledelse.
Bred erfaring Innen arbeid i rusfeltet, både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling). Lang erfaring innen individuell veiledning av pårørende til rusavhengige. 
Arbeidsoppgaver: Ledelse og koordinering av seksjonens arbeid. Utviklingsarbeid barn og voksne pårørende. Individuell rådgivning.​
Telefon: 952 39 965
E-post: lena.sorensen@stolav.no

Rita Rødseth
Rita Rødseth
Rådgiver

Bakgrunn/utdanning: Bachelor i barnevern. Videreutdanning i flerkulturell forståelse, samt videreutdanning i rusproblematikk 1+2. Bred erfaring fra arbeid med ungdom, unge voksne og voksne gjennom oppsøkende arbeid.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid knyttet til barn, unge og voksne pårørende.
Telefon: 900 35 425
E-post: rita.irene.rodseth@stolav.no
 

 david til sider.jpg   

David Rogne
Mestringsveileder
Telefon: 944 77 373
E-post: david.rogne@stolav.no


profilbilde elisabeth.JPG
Elisabeth Johnsen Gjetøy
Mestringsveileder
Bakgrunn/utdanning: Sykepleier og to år med statsvitenskap. Sertifisert mentaliseringsbasert gruppeterapeut. Erfaring fra arbeid både i poliklinikk og døgnbehandling, og frivillige organisasjoner som Barn av rusmisbrukere og fagruppe for sykepleiere innen rus og psykisk helse. Leder for SPoR-Trondheim.
Arbeidsområder: Utviklingsarbeid barn og voksne pårørende. Individuell rådgivning.
Telefon: 48296831
E-post: Elisabeth.Johnsen.Gjetoy@stolav.noHanne.jpg
Hanne Lilleås Staurset
Rådgiver
Bakgrunn/utdanning: Utdannet barnevernspedagog med videreutdanning på masternivå innen rus, forebygging og samfunnsproblem. Erfaring som rusveileder i NAV, og som miljøterapeut på barneverninstitusjon.
Arbeidsområder: Brukermedvirkning og pårørendearbeid(Barnespor, pårørendestrategi, Ta tak- kurs for pårørende)
Telefon: 992 69 656
hanne.lilleas.staurset@stolav.noFant du det du lette etter?