Illustrasjon: blomster, skyer, mennesker
Samhandling

Koordinerende enhet på St. Olavs hospital

Ansvar og oppgaver

  • Koordinerende enhet (KE) skal ha oversikt over rehabiliteringstilbudene i kommunene.
  • KE skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen.
  • KE skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene.
  • KE skal være kontaktpunkt for samarbeid med kommunene.
  • KE skal legge til rette for brukermedvirkning.
  • KE skal ha overordnet ansvar for individuell plan og koordinator.

KE er organisert i Fagavdelingen


 

Fant du det du lette etter?