HelsaMi

Henvisning til eMeistring

Senter for eTerapi har et regionalt behandlingstilbud for voksne i Trøndelag. Vi mottar henvisninger på samme vis som andre instanser i spesialisthelsetjenesten, enten per brev eller elektronisk. Vi mottar både primær- og sekundærhenvisninger.

​Henvisningen sendes til:

St. Olavs hospital HF, Nidaros DPS
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim
NB: må merkes med «Senter for eTerapi».

Om du ikke er fastlege eller henvisende helsepersonell, men ønsker eMeistring selv, klikk herfor å se hvordan du kan komme i kontakt med oss.

 
I visse tilfelles tar vi også imot pasienter fra andre helseregioner, men kun ved ledig kapasitet. Programmene vi tilbyr er foreløpig for sosial fobi, depresjon og panikklidelse/agorafobi. For at behandlingen skal være virksom burde problematikk forenelig med en av disse diagnosene være pasientens opplevde hovedproblem.

Henvisningen bør inneholde følgende

 • Pasientdata; Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer.
 • Vurdering av rett til helsehjelp
 • Henvisningsdiagnose
 • Bakgrunn
 • Psykiatrisk sykehistorie
 • Aktuelt
 • Relevant somatisk problematikk
 • Medikamentbruk
 • Eventuelt helseregionen, opptaksområdet til pasienten
 • Vurdering med begrunnelse for henvisning

Sekundærhenvisning, når pasienten allerede er i behandling

Prosessen er lik andre sekundærhenvisninger dersom man skal søke en pasient til oss på Senter for eTerapi for behandling i eMeistring.

Vi ønsker derimot ikke parallelle løp mens pasienten er hos oss. Av erfaring fører dette ofte til rot, forvirring hos pasienten på grunn av kontrabeskjeder fra programmet/eTerapeutene og terapeuten. Det kan også føre til vanskeligheter med å prioritere behandlingsprogrammet.

Vi har svært god erfaring med å drøfte saker med nåværende behandler før eventuell vurdering og oppstart, ta derfor gjerne kontakt med oss før henvisning. Om pasienten tilhører region Helse-Midt, send melding i Journalsystemet til seksjonsleder Lise Tidemann Veium for drøfting, samt muligheter for vurdering.

Komorbiditet kompliserer ofte behandlingsforløp, men vi ønsker at folk tar kontakt for å drøfte saken i tvilstilfeller.

NB: Saker vi får gjennom sekundærhenvisninger sender vi i retur om det vi vurderer at det er liten sjanse for at pasienten vil dra nytte av tilbudet. Vi vil understreke at å sende en henvisning til oss ikke er en måte å avslutte pasienten på. Vi ender opp i en situasjon hvor vi blir nødt til å skrive epikrise på pasienter vi ikke kjenner, som igjen går utover pasientsikkerheten. Vi ønsker derfor at behandlingsforløpet ikke avsluttes før vurderingene våre er ferdigstilt.

Om du og den aktuelle pasienten holder til utenfor region Helse-Midt, skal saken bli henvist for primærhenvisning.

Indikasjoner for at eMeistring vil være virksomt

 • Det viktigste er at pasienten har en egen motivasjon for tilbudet
 • Lidelsestrykk tilsvarende moderat psykisk lidelse eller verre
 • Er i målgruppen for panikklidelse, sosial fobi eller moderat depresjon
 • Pasienten må kunne «drive» behandlingen selv
 • Fordel å ha eksponeringsarenaer, eller en form for aktivitet når pasienter er i behandlingTilgang til internett og ha BankID
 • Pasienten har sett på første modul av det mest relevante programmet og kjenner seg igjen. Første modul av hvert behandlingsprogram finner du ved å klikke deg inn på behandlingsprogrammene.

Kontraindikasjoner for eMeistring

 • Moderat- høy suicidfare
 • Alvorlig depresjon
 • Psykoseproblematikk
 • Ubehandlet alkohol eller rusproblematikk
 • Jevnlig bruk av B-preparater
 • Nylig oppstart eller endret dose psykofarmaka
 • Uavklart eller ustabil somatisk tilstand
 • Bipolaritet
 • Bosted utenfor Norge

Telefon

Hovedekspedisjonen Senter for eTerapi: 72 82 49 94
Lise Tidemann Veium, Seksjonsleder
Kontortid 08.00-15.30.

Fant du det du lette etter?