-Vi er godt i gang med rekrutteringen

-Vi har rekruttert 24 pasienter til studien på St. Olavs hospital, og har plass til flere . Nye grupper starter opp allerede til høsten 2018 og våren 2019. På Oslo universitetssykehus (OUS) er de også kommet godt i gang. Der er det også ledige plasser, sier en fornøyd prosjektleder Kari Risnes.

Illustrasjonsfoto av en jungle av grønne blader. Midt i bildet er det formet to hoder som ser på hverandre hvor blå himmel vises
Foto: colourbox.com

Hvem kan delta?

Aktuelle deltagere er mellom 10 og 18 år med eksekutive vansker etter hjernesvulst, hjerneinfeksjon eller hodeskade. Det må ha gått minst et år siden skaden eller sykdommen inntraff eller siden det har vært behandling for den aktuelle sykdommen. 

Hva innebærer studien?

Treningen består av samlinger på sykehuset der vi jobber i små grupper sammen med jevnaldrende med liknende vansker. Deltakerne i studien skal også følges en tid etter hjernetreningen er gitt for å se om eventuell effekt holder seg over tid. 

Hvis du ønsker å være med i dette forskningsprosjektet vil du først bli spurt om å komme til Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital. En av dine foreldre vil være med deg. På sykehuset må du igjennom noen undersøkelser. Første gangen du kommer møter du en lege som foretar en legeundersøkelse. I tillegg blir du bedt om å gjøre noen oppgaver som skal undersøke hukommelse, konsentrasjon, hvordan du løser problemer og hvordan du lærer nye ting. I tillegg får du gjøre en kjøkkenoppgave. Du kan bli litt sliten av disse testene, men du får pauser underveis. Du vil også bli spurt om å fylle ut spørreskjema som har forskjellige spørsmål om ting i hverdagen din. En av foreldrene dine vil også bli bedt om å fylle ut spørreskjema.

Etterpå vil du få muligheten til å være med på kurs som vi kaller hjernetrening, hvor du lærer mer om hjernen din, hvordan skaden eller sykdommen har påvirket hjernen din og hvordan du kan trene den opp.

Etter at hjernetreningen er ferdig, vil du vil bli spurt om å fylle ut spørreskjemaene på nytt og gjøre noen  av testene på nytt. Foreldrene dine skal også fylle ut spørreskjema. Til slutt vil det bli nye undersøkelser ca. 6 måneder etter at hele hjernetreningen er ferdig. 

Her finner du mer informasjon om studien